Obchodní podmínky

Základní údaje

Název a místo podnikání dodavatele:
Jarek Černý, Václavská 7, Praha 2 – Nové Město, 120 00, IČ: 75944880 (dále jen „dodavatel“)
tel.: 723 098 030
e-mail : info@tarakan.cz

Obecná ustanovení

1. Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na serveru www.tarakan.cz se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho internetového obchodu je především elektronická pošta.

2. Každé zboží nabízené v našem internetovém obchodě je označeno kódem produktu a názvem. U každého výrobku je dále uvedena cena a popis výrobku. Cena výrobku je uvedena v korunách a je konečná (dodavatel není plátcem DPH). Uváděné ceny v nabídce internetového obchodu jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy o koupi věci.

3. Smlouva o koupi věci nabízené v našem internetovém obchodu je uzavřena okamžikem obdržení kupujícím řádně vyplněné objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

4. Po obdržení řádně vyplněné objednávky dodavatel kupujícímu do 48 hodin formou elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v objednávce potvrdí, že byla objednávka přijata.

5. Dodavatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není možné dodat, ani nahradit jiným modelem nebo pokud se s kupujícím na nahrazení zboží jiným modelem nedohodne. Dodavatel kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.

6. Zboží je dodáváno prostřednictvím držitele poštovní licence, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce (platí pro celou ČR). Kupující je povinen zboží při dodání převzít. Poštovné se řídí platnými cenovými tarify dopravce.

7. Objednané zboží lze rovněž vyzvednout osobně na adrese dodavatele (Na Spojce 8, Praha 2 – Vršovice, 101 00). Pro osobní odběr je nutno dodavatele předem kontaktovat a sjednat si termín osobního odběru.

8. Dodavatel prohlašuje, že osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce zboží budou použity pouze ke zpracování jeho objednávky a tím ke splnění závazku dodavatele z uzavřené smlouvy. S tímto kupující souhlasí.

Platební podmínky

1. Při osobním odběru na adrese dodavatele můžete uhradit zboží v hotovosti (pozor! platbu nelze provést platební kartou).

2. Platba dobírkou prostřednictvím České pošty.

3. Platbu za zboží můžete také provést bankovním převodem na účet dodavatele.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího). Je-li zboží zároveň vráceno, nesmí jevit žádné známky opotřebení a/nebo používání a nesmí být jakkoli poškozeno.

2. Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti dodavatele za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

3. Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme nebo odmítne převzít. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.

4. Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený dodavateli. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formu a musí být doručen dodavateli.

5. Pokud chce kupující odstoupit od smlouvy u zboží, které již převzal a uhradil, je nutné po vzájemné dohodě zboží vrátit dodavateli osobně v místě podnikání dodavatele nebo poslat prostřednictvím držitele poštovní licence, aby měl dodavatel možnost překontrolovat obsah a úplnost balíku. Poté bude hotovost vyplacena na místě nebo zaslána na účet kupujícího. V případě, že dodavatel při zasílání zboží kupujícímu uhradil poštovné, tato částka při vrácení peněz zůstává dodavateli.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce dodavatele v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Košík Basket

Košík je prázdný

Průvodce nákupem

Novinky

Nové výdejní místo pro osobní odběr!!!

2. prosince 2023 20:53

Vyzvednutí na nové adrese.

Diáře 2024!

2. prosince 2023 19:53

Diářová sezóna 2024.

Diář TRK_003032401667 z edice Japan
Diář TRK_969032401550 z edice Fashion Diář TRK_105032406405 z edice Das Lexikon Diář TRK_969032401549 z edice Fashion Diář TRK_003032401665 z edice Japan Diář TRK_808032404755 z edice ZOO Diář TRK_969032401548 z edice Fashion Diář TRK_969032401547 z edice Fashion

Diáře v Auroře!

2. prosince 2023 19:45

Hledáte diář 2024? Děkujeme za váš zájem a stále pro vás vyrábíme. Budeme je postupně doplňovat na náš web a do knihkupectví Aurora ve Spálené ulici.

Diář TRK_808032404761 z edice ZOO

Tarakaní diáře zevnitř

7. ledna 2011 15:57

Zajímá vás, jak vypadají tarakaní diáře zevnitř? Přinášíme vám několik náhledů.