Obchodní podmínky

Základní údaje

Název a místo podnikání dodavatele:
Jarek Černý, Husinecká 792/25, Praha 3 – Žižkov, 130 00, IČ: 75944880 (dále jen „dodavatel“)
tel.: 723 098 030
e-mail : info@tarakan.cz

Obecná ustanovení

1. Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na serveru www.tarakan.cz se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho internetového obchodu je především elektronická pošta.

2. Každé zboží nabízené v našem internetovém obchodě je označeno kódem produktu a názvem. U každého výrobku je dále uvedena cena a popis výrobku. Cena výrobku je uvedena v korunách a je konečná (dodavatel není plátcem DPH). Uváděné ceny v nabídce internetového obchodu jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy o koupi věci.

3. Smlouva o koupi věci nabízené v našem internetovém obchodu je uzavřena okamžikem obdržení kupujícím řádně vyplněné objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

4. Po obdržení řádně vyplněné objednávky dodavatel kupujícímu do 48 hodin formou elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v objednávce potvrdí, že byla objednávka přijata.

5. Dodavatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není možné dodat, ani nahradit jiným modelem nebo pokud se s kupujícím na nahrazení zboží jiným modelem nedohodne. Dodavatel kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.

6. Zboží je dodáváno prostřednictvím držitele poštovní licence, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce (platí pro celou ČR). Kupující je povinen zboží při dodání převzít. Poštovné se řídí platnými cenovými tarify dopravce.

7. Objednané zboží lze rovněž vyzvednout osobně na adrese dodavatele (Husinecká 792/25, Praha 3 – Žižkov, 130 00). Pro osobní odběr je nutno dodavatele předem kontaktovat a sjednat si termín osobního odběru.

8. Dodavatel prohlašuje, že osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce zboží budou použity pouze ke zpracování jeho objednávky a tím ke splnění závazku dodavatele z uzavřené smlouvy. S tímto kupující souhlasí.

Platební podmínky

1. Při osobním odběru na adrese dodavatele můžete uhradit zboží v hotovosti (pozor! platbu nelze provést platební kartou).

2. Platba dobírkou prostřednictvím České pošty.

3. Platbu za zboží můžete také provést bankovním převodem na účet dodavatele.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího). Je-li zboží zároveň vráceno, nesmí jevit žádné známky opotřebení a/nebo používání a nesmí být jakkoli poškozeno.

2. Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti dodavatele za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

3. Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme nebo odmítne převzít. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.

4. Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený dodavateli. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formu a musí být doručen dodavateli.

5. Pokud chce kupující odstoupit od smlouvy u zboží, které již převzal a uhradil, je nutné po vzájemné dohodě zboží vrátit dodavateli osobně v místě podnikání dodavatele nebo poslat prostřednictvím držitele poštovní licence, aby měl dodavatel možnost překontrolovat obsah a úplnost balíku. Poté bude hotovost vyplacena na místě nebo zaslána na účet kupujícího. V případě, že dodavatel při zasílání zboží kupujícímu uhradil poštovné, tato částka při vrácení peněz zůstává dodavateli.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce dodavatele v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Košík Basket

Košík je prázdný

Průvodce nákupem

Novinky

Diáře 2021!

14. ledna 10:59

Diářová sezóna 2021.

Diář TRK_003032101638 z edice Japan
Diář TRK_105032106385 z edice Das Lexikon Diář TRK_601032101334 z edice Comix Diář TRK_041032108894 z edice Maps Diář TRK_969032101542 z edice Fashion Diář TRK_033032105561 z edice Vinyl Diář TRK_004032103302 z edice Body Parts Diář TRK_069032101034 z edice Porn and Poetry Diář TRK_105032106380 z edice Das Lexikon Diář TRK_004032103411 z edice Body Parts Diář TRK_003032101632 z edice Japan Diář TRK_969032101540 z edice Fashion Diář TRK_889032101005 z edice Hollywood

Diáře v Auroře!

16. prosince 2019 00:07

Hledáte diář 2020? Děkujeme za váš zájem a stále pro vás vyrábíme. Budeme je postupně doplňovat na náš web a do knihkupectví Aurora ve Spálené ulici.

TRK_105032006304

Tarakaní diáře zevnitř

7. ledna 2011 15:57

Zajímá vás, jak vypadají tarakaní diáře zevnitř? Přinášíme vám několik náhledů.